Odborné knihy a články (Poradenství)

Odborné knihy a články

  • VOJTÍŠEK, Zdeněk, DUŠEK, Pavel, MOTL, Jiří. Spiritualita v pomáhajících profesích. Praha: Portál 2012.
    Kniha je psána z hlediska religionistiky a psychologie náboženství a je praktickou příručkou pro ty, kdo se setkávají se záležitostmi náboženství ve své profesi: pro terapeuty, psychology, pedagogy, sociální pracovníky, poradce, pastorační pracovníky i duchovní. Obálka knihy. Obsah knihy.
  • VOJTÍŠEK, Zdeněk. Pozitivní přístup ke spiritualitě. Kapitola v knize SLEZÁČKOVÁ, Alena (ed.): Sborník příspěvků 1. Konference pozitivní psychologie v České republice CPPC 2012. Brno: Masarykova univerzita 2013. Str. 11-16.
    Příspěvek nabízí možnost, jak využít klientovu spiritualitu nebo religiozitu v psychoterapeutickém procesu. Nabízí velmi jednoduchou definici a model spirituality. Model sestává ze sedmi oblastí, jež mohou byt individuálně vnímány jako posvátné nebo jako vztahující se k transcendentní kvalitě. Tento model pomáhá porozumět komplexitě a různosti vnitřního života i těch lidi, kteří by váhali s označením sebe jako „spirituálních“ nebo „religióznich“. Text v pdf.
  • VOJTÍŠEK, Zdeněk. Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství. Brno: Centrum pro náboženský a kulturní dialog při Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v Nakladatelství L. Marek, 2005. 230 str. Obálka knihy, 3. kapitola, 4. kapitola, 6. kapitola, 7. kapitola.
  • VOJTÍŠEK, Zdeněk. Duchovní poradenství: Jak vymezit tento pojem? (Kapitola v knize KRAHULCOVÁ, Beáta, RALBOVSKÁ, Rebeka, JORDÁNOVÁ, Barbora (eds.): Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika. Sborník z 1. konference s mezinárodní účastí. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze 2009. Str. 216-222). Text v pdf.
  • VOJTÍŠEK, Zdeněk. Duchovní poradenství v multikulturní společnosti. Kapitola v knize KRAHULCOVÁ, Beáta (ed.): Kontexty sociální a charitativní práce: Sborník katedry psychosociálních věd a etiky. Brno: Centrum pro náboženský a kulturní dialog při Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v Nakladatelství L. Marek 2008. Str. 141-154.
  • VOJTÍŠEK, Zdeněk. Spiritualita v díle Carla R. Rogerse. Závěrečná práce výcvikového programu „Poradenství a psychoterapie zaměřené na klienta“, 2010. Text v pdf.
Religionistika


Poradenství

Struktura stránek | Seznam dokumentů | Poslední aktualizace: září 2017