Odborné knihy (Religionistika)

Odborné knihy

 • VOJTÍŠEK Zdeněk. Nová náboženství a násilí. Praha: Karolinum, 2017, 285 s. → recenze
 • hesla v knize: NEŠPOR, Zdeněk R., BELÁŇOVÁ, Andrea, KLEMENTOVÁ, Táňa, VOJTÍŠEK Zdeněk. Malý slovník nekatolických náboženských osobností 20. a 21. století, Praha: Kalich, 2019. → recenze, recenze
 • NEŠPOR, Zdeněk R., VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice. Anotace. Obálka knihy.
 • VOJTÍŠEK, Zdeněk. Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí.
  Kniha popisuje případy kolektivního násilí, jichž se v posledních třiceti letech účastnilo některé z nových náboženských hnutí, shrnuje odbornou literaturu, která se těmito případy zabývá, a navrhuje religionistický výkladový klíč, který dovoluje těmto případům porozumět. Obsah a 1. kapitola, 2. kapitola (Davidiáni). Obálka knihy.
 • VOJTÍŠEK, Zdeněk et alii. Millennialism. Expecting the End of the World in the Past and Present. Praha: Dingir 2013.
  Obsah a kapitola: The Grail Movement. The Never-Ending Story of Millennial Expectations. Obálka knihy.
 • VOJTÍŠEK, Zdeněk (ed). Apokalypsa, nebo transformace? Mileniální koncepce v minulosti i současnosti. Praha: Dingir 2014.
  Obsah a kapitola: Novodobý západní milenialismus. Kapitola sleduje vývoj čtyř větví současného západního milenialismu: (1) Větev liberálně protestantské a sekulárního milenialismu, která poznamenala západní myšlení velmi silnou ideou pokroku. (2) Zatímco tato větev milenialismu patří k typu progresívního milenialismu, druhá větev, evangelikální milenialismus proděla změnu od počátečního optimistického výhledu k očekávání katastrofického konce světa. (3) Římskokatolický milenialismus se obvykle vyskytuje v mariánských hnutích a v posledních desetiletích výrazně zesílil. (4) Západní esoterismus neobsahoval mnoho mileniálních prvků až do založení Theosofické společnosti roku 1875. Od té doby ale mileniální ideje posilují i v této větvi, jak je patrné na současném hnutí Nového věku. Obálka knihy.

Kapitoly v odborných knihách:

 • Heslo „Sekty“ v knize SCHELLE K., JAROMÍR T., Encyklopedie českých právních dějin, XII. svazek. Ostrava: Nakladatelství Aleš Čeněk, 2018, s. 215–228.
 • Heslo „Člověk, sekty, nová náboženská hnutí“ v knize VÝROST J., SLAMĚNÍK I., SOLÁROVÁ E., Sociální psychologie. Teorie. Metody. Aplikace. Praha: Grada, 2019, s. 546–556.
 • BIERNOT, David, LUKEŠ, Jiří, OSTŘANSKÝ, Bronislav, VOJTÍŠEK, Zdeněk. Konec tohoto světa. Milenialismus a jeho místo v judaismu, křesťanství a islámu. Praha: Dingir 2012.
  Kapitola: Koncepce milenialismu. Kniha je první českou monografií o milenialismu, tj. očekávání zásadního dějinného zlomu, po němž nastane ideální společenská situace. Milenialismus je popsán jako religionistický pojem a jako podstatná součást židovské, křesťanské a islámské tradice. Obálka knihy.
 • ZÜCKERT, Martin (ed.). Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der böhmischen Länder im 20. Jahrhundert. München: Collegium Carolinum, 2009. Kapitoly „Die Erste Tschechoslowakische Republik (1918-1938). Weitere Glaubens richtungen“ a „Die Zeit der Kommunistischen Herrschaft (1948-1989). Weitere Glau bens richtungen“.
 • Heslo „Sekta“ v knize Baštecká Bohumila (ed.): Psychologická encyklopedie. Aplikovaná psychologie. Praha: Portál, 2009. Text v pdf.
 • Náboženská východiska holotropní terapie, referát na konferenci „Alternatívne liečebné metódy s presahmi do náboženstviev“, Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislava, 19. 9. 2006. Text v pdf.
 • VOJTÍŠEK, Zdeněk. Neúspěšné návrhy na registraci náboženských společností podle zákona 3/2002 Sb. v letech 2002-2006, referát na konferenci „Náboženství a politika“, katedra religionistiky a filozofie FF UP, Pardubice, 4. 10. 2006.
Sloupek (Religionistika)

Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí Millennialism Apokalypsa, nebo transformace? Konec tohoto světa Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice Infoservis 1 Infoservis 2

Struktura stránek | Seznam dokumentů | Poslední aktualizace: září 2017